Nikita name meaning

Nikita
name meaning: Nikita \n(i)-ki-ta\ as a boy's name (also used as girl's name Nikita), is a variant of Nicholas (Greek), and the meaning of Nikita is "people of victory". See also Aniketos.

The baby name Nikita sounds like Nagid. Other similar baby names are Niki, Dakota, Dekota, Nikos, Nikolay, Nikolai, Nikky, Nikki, Nik, Nicola, Nickie, Niko, Nikko and Nata.

View a list of the 2 names that reference Nikita.

origin:  Greek
number of letters: 6. see all 6-letter names